Honkbal slaan, Get up, baseball hitting

[autovid_profit_transcript]

Bij het leren van bewegingen gaat het om balans, richting, ritme en vervolgens timing. Dit laatste is het moeilijkst om aan te leren en ontwikkel je hoofdzakelijk door veel te doen. In je oefeningen zullen dus balans, richting en ritme naar voren moeten komen of minimaal 1 daarvan bekrachtigen.

Deze step back dril doet een beroep op balans, richting, ritme en timing voor het hele lichaam. Tevens kan hij goed werken wanneer de speler te grote stappen maakt. Zo lang mogelijk terug stappen maakt het dat de “leg-kick” kleiner moet worden om succesvol te zijn.

Let wel, iedere oefening kan per speler/speelster een ander effect hebben. Het blijft dus belangrijk om en hoe te instrueren, observeren, corrigeren en controleren.

Om oefeningen zo sport specifiek mogelijk te maken zijn er een aantal elementen waar je naar moet kijken. Kijkend naar motorisch leren.
1 welk energiesysteem wordt er gebruikt, voor honkbal: moet het explosief zijn!
2 welke beweging wil je versterken, prikkelen of juist uitsluiten
3 werk vanuit voorspanning. Reduce muscle slack ofwel voorkom overbodige bewegingen en maakt het lichaam klaar is om te bewegen.
4 wat is het doel, is het doel intern of extern gericht. Het zal extern gericht moeten zijn.

Film is opgenomen bij Baseball Academy Scimitars:
Onderdeel van Royal Dutch Baseball and Softball Association:
https://www.knbsb.nl/
Sports Performance Coach – Coach Dene

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCoachDene%2F
https://www.youtube.com/channel/UCm4OmDpNu0BiEMyNOp_3OdQ